Folk Reflection
Grupa Pod Aniołem
Kapela Adama Kaisera z Przyprostyni
Kapela Bez Tołku
Kapela Dudziarska Sokoły z Kościana
Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych
Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy
Kapela Karpati
Kapela Ludowa Graj
Kapela Ludowa im. Tadeusza Kubiaka
Kapela Miód na Serce
Kapela Młode Kurasie z Lubziny
Kapela Powiślaki
Kapela Romana Wojciechowskiego
Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego
Młodzieżowa Kapela Dudziarska Koźlary ze Stęszewa
Polka Polka Band
Rej
9 SYIŁ