Nagrody
Jury w każdej z czterech kategorii muzycznych oraz w Turnieju Tańca wybierze laureatów.
Laureaci otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi ponad 25 000 złotych.
Nagrodą specjalną Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza jest koncert w 2019 roku.
Przyznana zostanie także nagroda specjalna Instytutu im. Oskara Kolberga w wysokości 1000 zł.
Partnerzy Turnieju ufundowali nagrody rzeczowe.
Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród, przyznania nagród ex aequo oraz przyznania wyróżnień.