Jury Turnieju
Poznaj jurorów Turnieju Muzyków Prawdziwych w kategoriach muzycznych oraz w kategorii taneczno – muzycznej – Turniej Tańca.
Weronika Grozdew-Kołacińska

pieśniarka o bułgarskich korzeniach, etnomuzykolog, kierownik Pracowni Etnomuzykologii Instytutu Sztuki PAN, koordynator Pracowni Muzyki Tradycyjnej w Instytucie Muzyki i Tańca oraz współzałożycielka i prezes Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego. Jest wielokrotną laureatką konkursu Polskiego Radia Nowa Tradycja (2002, Grand Prix przyznane przez Czesława Niemena) oraz Folkowego Fonogramu Roku. Trzy albumy muzyczne z jej solowym udziałem otrzymały nominację do Fryderyka, zaś autorski projekt muzyczny Etnofonie Kurpiowskie – nominację do prestiżowej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Obecnie wykłada na Podyplomowym Studium Etnomuzykologicznym w Instytucie Muzykologii UW. Jest autorką artykułów o muzyce tradycyjnej, dwóch śpiewników „warszawskich”: Mój śpiewnik powstańczy i Śpiewnik dawnej Warszawy (wyd. MPW) oraz książki Bułgarzy katolicy. Tradycyjna kultura muzyczna diaspory (wyd. ISPAN). Pod jej redakcją powstał obszerny Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce (wyd. IMIT). Współpracuje z Katedrą Akustyki Muzycznej UMFC, Programem Drugim Polskiego Radia (RCKL). W latach 2007-15 wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego organizowała doroczną akcję muzyczną Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki. Jest członkinią Związku Kompozytorów Polskich i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a także Rady Naukowej „Pisma Folkowego”, Rady Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz grupy roboczej ds. muzyki tradycyjnej przy Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.


Bogdan Matławski

doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kulturoznawca, etnolog, etnomuzykolog. Wykłada w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierownik Zakładu Pomorza i Skandynawii). Został odznaczony m.in. Honorową odznaką za zasługi dla rozwoju Ruchu Społeczno-Kulturalnego (1999), Odznaką za zasługi dla rozwoju Rzemiosła Szczecińskiego (2000), Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (2001). Jest redaktorem audycji Kraj za miastem w Polskim Radiu Szczecin (w 2009 roku za tę audycję został wyróżniony w kategorii: Publicystyka w XVIII edycji konkursu Dziennikarz Roku 2008 organizowanym przez szczeciński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W tym samym roku został oznaczony złotym Gryfem Województwa Zachodniopomorskiego za mutlimedialny serwis internetowy Kraj za miastem). Jest autorem wielu publikacji o muzyce tradycyjnej i kulturze ludowej.


Anna Szewczuk -Czech

pochodzi ze Szczecina, jest etnomuzykologiem, absolwentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka audycji poświęconych polskiej muzyce ludowej oraz muzyce świata na antenie Programu 2 Polskiego Radia. Pracuje w Radiowym Centrum Kultury Ludowej. Jest twórczynią wielu audycji poświęconych kulturze polskiej wsi, mniejszościom narodowym autorką nagrań terenowych, festiwalowych i studyjnych. Dokumentowała kulturę Polaków zamieszkałych na Ukrainie, w Rumunii, Argentynie i Brazylii. Jest współautorką płyt serii "Muzyka Źródeł". Przez lata współtworzyła Festiwal Folkowy Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, pomysłodawczyni koncertowych spotkań z muzykami ludowymi i środowiskiem folkowym na „Muzycznej Scenie Tradycji” w studiu im. Władysława Szpilmana. Członkini Rady Programowej Festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie, zasiada w Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN.


Jury Turnieju Muzyków Prawdziwych w kategorii taneczno-muzycznej – Turniej Tańca


Dariusz Kubinowski

profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki pedagog kultury, etnochoreolog, etnopedagog tańca, metodolog badań jakościowych, teoretyk animacji kultury, badacz działalności kulturalnej; pracownik naukowo-dydaktyczny US, nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Humanistycznego US. Jako etnochoreograf zajmuje się scenicznymi rekonstrukcjami tradycji tanecznych, jest także konsultantem wiejskich zespołów rekonstruujących tradycje taneczne, dokumentuje folklor taneczny wieloetnicznego pogranicza Polski północno- i środkowo-wschodniej. Wieloletni członek Study Group on Ethnochoreology of the International Council for Traditional Music (UNESCO), autor, współautor, redaktor i współredaktor ponad 130 publikacji naukowych z zakresu teorii tańca, reanimacji, rekonstrukcji i rewitalizacji tradycji tanecznych, teorii działalności kulturalnej, etnopedagogiki, pedagogiki kultury, metodologii badań jakościowych, animacji kultury.


Tomasz Nowak

doktor habilitowany nauk o sztuce. Absolwent studiów muzykologicznych (UW 1997), doktoranckich (UW 2003), podyplomowych studiów teorii tańca (AMFC 2005) i menedżerskich (UW 2006). Warsztat choreologiczny doskonalił w latach 2004-2005 w Instytucie Choreologii w Poznaniu. Od 1997 r. wykłada w Instytucie Muzykologii (obecnie adiunkt i zastępca dyrektora ds. studenckich) oraz od 2003 r. gościnnie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Zajmował się m.in. procesem przekazu tradycji muzycznych na Podhalu, tradycjami muzycznymi i tanecznymi społeczności polskiej na dawnych Kresach Wschodnich oraz mniejszości narodowych w Polsce, współczesnym funkcjonowaniem folkloru muzycznego i tanecznego w Polsce, kulturą muzyczną Bali i Łużyc Górnych, przemianami koncepcji i formy tańca narodowego w Polsce. Autor i redaktor kilku książek oraz ponad 50 artykułów naukowych (m.in. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany, Warszawa 2016; Tradycyjna kultura taneczna Wileńszczyzny do 1939 roku, Straduny 2014). Laureat Nagrody „CLIO” (III st. 2006, wyróżnienie 2017), Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta (2007), Nagrody za najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej (2016), odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Sławomir Pawliński

choreograf, muzyk i folklorysta, regionalista. Od ponad 35 lat związany zawodowo z folklorem tanecznym i muzycznym, jest głównym specjalistą ds. folkloru w Wojewódzkiej Bibliotece i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Uczestnik wielu badań terenowych i współautor licznych opracowań i publikacji z dziedziny folkloru. Juror konkursów i przeglądów regionalnych ogólnopolskich i międzynarodowych, wykładowca i prelegent na kursach, warsztatach i seminariach choreograficznych, kierownik artystyczny i konsultant zespołów folklorystycznych.