Dziękujemy za zgłoszenia
Zakończył się etap nadsyłania zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za chęć udziału w IV Turnieju Muzyków Prawdziwych.
Czekamy jeszcze na zgłoszenia wysłane tradycyjną pocztą, z datą stempla pocztowego z ostatniego dnia rekrutacji tj. 27 lipca.
Już teraz, można stwierdzić, że ilość zgłoszeń i ich wartość jest imponująca. Wkrótce będziemy kontaktować się z zakwalifikowanymi wykonawcami.
30-07-2018, 08:39:29