Emocje
Wątkami tematycznymi będą emocje, przedstawiane za pomocą symbolicznych ikonek, piktogramów stosowanych w internecie.
Emoji, emotikony to graficzne wizerunki twarzy, które wyrażają wiele różnych emocji. Drugi utwór wykonywany przez uczestników ma być odpowiedzią na wylosowany emotikon – wizerunek przedstawiający emocję. Lista wątków tematycznych zostanie opublikowana na etapie rekrutacji.
Więcej na temat: Wątki tematyczne